+32 496 876307 info@energy-nexus.org

Er zijn zo vele meningen, zo vele standpunten over allerlei zaken. Men moet er soms bij stilstaan, soms goed nadenken over wat er hier en daar gebeurd.

Hieronder kan je een aantal websites vinden met standpunten, meningen, raad (ook over procedures), interviews, enz. Het neemt veel tijd in beslag om alles te beluisteren en bekijken, maar het is de moeite waard. Veel plezier hiermee.

Jorn Luka

Afgelopen maanden zijn voor mij een roller-coaster geweest. Mijn bedrijven zijn onder me vandaan gerukt en alles wat ik dacht wat waar was over hoe onze wereld in elkaar steekt bleek anders te zijn. Ik ben me gaan verdiepen in onderwerpen die ons als mens allemaal aangaan en ben daar ontzettend veel dingen tegengekomen.

Met dit kanaal wil ik graag bijdragen aan een stukje bewustwording in onze complexe wereld. Dit wil ik doen door positiviteit te brengen, maar ook wel echt op zoek gaan naar de waarheid. Hopelijk geeft het mensen de kracht om zelf na te gaan denken over onze huidige wereld maar ook waar we met zijn allen in de toekomst willen zijn.

Terra Futura

De aanleiding tot dit burgerplatform is de vaststelling dat er in de voorbije jaren al diverse burgerinitiatieven zijn ontstaan die ijveren voor een meer humane benadering van de coronacrisis en van de samenleving, maar dat die meestal los van elkaar actief zijn of op slechts enkele deelaspecten van de samenleving inzoomen.

We geloven dat het daarom belangrijk is uit te zoomen en op zoek te gaan naar de grootste (gezonde) gemene deler. De Verklaring van de Universele Rechten van de Mens (1948) is daarbij de overkoepelende factor die alle mensen en alle groeperingen verbindt. De vrijheid, de verantwoordelijkheid en de zorg die deze vrijheid met zich meebrengt, dienen gehandhaafd en versterkt te worden. Een netwerk waarbij alle mensen zich verenigd, geborgen en gesteund voelen en zo kunnen meewerken aan de toekomstige wereld, is ons inziens de enige manier waarop wij de nationale en mondiale beleidsmakers tot een meer humaan beleid kunnen aanzetten.

Tegenwind - Gezond kritisch

Tegenwind is een platform voor onafhankelijke journalistiek. Ons doel is heel duidelijk:  waarheidsvinding.  We laten stemmen aan het woord die elders gecensureerd worden. We signaleren meningen die in andere media niet aan bod komen. We zijn jouw waakhond en het steentje in de schoen van de elite. We voeren deze opdracht uit volgens de regels van het Vrij Onderzoek. Zonder vooroordelen en zonder een beroep te doen op autoriteit, een dogma of een geloof. Tegenwind verdedigd de persvrijheid,  de vrijheid van meningsuiting en de democratie.

Hands for Freedom

Hands for Freedom

Hands For Freedom heeft als belangeloos doel :

  • Het bijstaan en informeren van zowel leden als het grote publiek, op eender welke wijze en via alle mogelijke instrumenten en media kanalen, over alle aangelegenheden die raken aan de rechten en vrijheden van de mens, de vrijheid van ondernemen, de gezondheid, het welzijn, evenals eender welke andere maatschappelijke of economische kwestie met inbegrip van assistentie en informatieverspreiding via acties, beurzen, colloquia en eigen media kanalen.
  • Het organiseren van gerechtelijke procedures voor personen en ondernemingen, al dan niet lid van de vereniging, die menen geschaad te zijn in hun belangen, rechten of vrijheden en het actief optreden door de vereniging ter vrijwaring van haar eigen belangen, met alle middelen als naar recht.
  • Daarnaast kan de vzw alle activiteiten ontplooien die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden of bijdragen tot de verwezenlijking van haar doel.

WWHISPER

Sociaal Platform & Informatiekanaal

De blog van Carine werd in 2021 over gedragen aan The Belgium Gazette, een nieuw onafhankelijk nieuwskanaal, dat door bepaalde omstandigheden in de touwen is blijven hangen omdat het niet beantwoordde aan de noden van deze tijd.

Alle gekende sociale media maken zich schuldig aan extreme vormen van censuur, het schaduwen en blokkeren van profielen omwille van …een mening. De vrijheid van meningsuiting is een hol begrip geworden. Hoog tijd dus voor iets anders, dat de vrijheid van meningsuiting wel waarborgt en gebruikers ook de garantie geeft dat zij niet communiceren met bots en valse profielen.

Het afgelopen jaar hebben grafische ontwerpers en een IT ploeg keihard gewerkt aan de ontwikkeling van een nieuw, veilig en onafhankelijk sociaal platform en informatiekanaal waarop Big Tech, de EU en lokale overheden geen vat hebben. De data worden niet verkocht aan derden, geen valse profielen, geen censuur.

Jorn Luka

Afgelopen maanden zijn voor mij een roller-coaster geweest. Mijn bedrijven zijn onder me vandaan gerukt en alles wat ik dacht wat waar was over hoe onze wereld in elkaar steekt bleek anders te zijn. Ik ben me gaan verdiepen in onderwerpen die ons als mens allemaal aangaan en ben daar ontzettend veel dingen tegengekomen.

Met dit kanaal wil ik graag bijdragen aan een stukje bewustwording in onze complexe wereld. Dit wil ik doen door positiviteit te brengen, maar ook wel echt op zoek gaan naar de waarheid. Hopelijk geeft het mensen de kracht om zelf na te gaan denken over onze huidige wereld maar ook waar we met zijn allen in de toekomst willen zijn.

Terra Futura

De aanleiding tot dit burgerplatform is de vaststelling dat er in de voorbije jaren al diverse burgerinitiatieven zijn ontstaan die ijveren voor een meer humane benadering van de coronacrisis en van de samenleving, maar dat die meestal los van elkaar actief zijn of op slechts enkele deelaspecten van de samenleving inzoomen.

We geloven dat het daarom belangrijk is uit te zoomen en op zoek te gaan naar de grootste (gezonde) gemene deler. De Verklaring van de Universele Rechten van de Mens (1948) is daarbij de overkoepelende factor die alle mensen en alle groeperingen verbindt. De vrijheid, de verantwoordelijkheid en de zorg die deze vrijheid met zich meebrengt, dienen gehandhaafd en versterkt te worden. Een netwerk waarbij alle mensen zich verenigd, geborgen en gesteund voelen en zo kunnen meewerken aan de toekomstige wereld, is ons inziens de enige manier waarop wij de nationale en mondiale beleidsmakers tot een meer humaan beleid kunnen aanzetten.

Tegenwind - Gezond kritisch

Tegenwind is een platform voor onafhankelijke journalistiek. Ons doel is heel duidelijk:  waarheidsvinding.  We laten stemmen aan het woord die elders gecensureerd worden. We signaleren meningen die in andere media niet aan bod komen. We zijn jouw waakhond en het steentje in de schoen van de elite. We voeren deze opdracht uit volgens de regels van het Vrij Onderzoek. Zonder vooroordelen en zonder een beroep te doen op autoriteit, een dogma of een geloof. Tegenwind verdedigd de persvrijheid,  de vrijheid van meningsuiting en de democratie.

WWHISPER

Sociaal Platform & Informatiekanaal

De blog van Carine werd in 2021 over gedragen aan The Belgium Gazette, een nieuw onafhankelijk nieuwskanaal, dat door bepaalde omstandigheden in de touwen is blijven hangen omdat het niet beantwoordde aan de noden van deze tijd.

Alle gekende sociale media maken zich schuldig aan extreme vormen van censuur, het schaduwen en blokkeren van profielen omwille van …een mening. De vrijheid van meningsuiting is een hol begrip geworden. Hoog tijd dus voor iets anders, dat de vrijheid van meningsuiting wel waarborgt en gebruikers ook de garantie geeft dat zij niet communiceren met bots en valse profielen.

Het afgelopen jaar hebben grafische ontwerpers en een IT ploeg keihard gewerkt aan de ontwikkeling van een nieuw, veilig en onafhankelijk sociaal platform en informatiekanaal waarop Big Tech, de EU en lokale overheden geen vat hebben. De data worden niet verkocht aan derden, geen valse profielen, geen censuur.

Hands for Freedom

Hands for Freedom

Hands For Freedom heeft als belangeloos doel :

  • Het bijstaan en informeren van zowel leden als het grote publiek, op eender welke wijze en via alle mogelijke instrumenten en media kanalen, over alle aangelegenheden die raken aan de rechten en vrijheden van de mens, de vrijheid van ondernemen, de gezondheid, het welzijn, evenals eender welke andere maatschappelijke of economische kwestie met inbegrip van assistentie en informatieverspreiding via acties, beurzen, colloquia en eigen media kanalen.
  • Het organiseren van gerechtelijke procedures voor personen en ondernemingen, al dan niet lid van de vereniging, die menen geschaad te zijn in hun belangen, rechten of vrijheden en het actief optreden door de vereniging ter vrijwaring van haar eigen belangen, met alle middelen als naar recht.
  • Daarnaast kan de vzw alle activiteiten ontplooien die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden of bijdragen tot de verwezenlijking van haar doel.