+32 496 876307 info@energy-nexus.org

Via deze pagina wil ik u graag links aanbieden. Iedere link stemt overeen met een persoon (of personen). Een persoon, dat wil zeggen kennis, eigen technieken, uitspraken, meningen, raadgevingen, enz.

Zelf ben ik nog steeds bezig met leren, luisteren, ontdekken. Het stopt nooit; het zal nooit stoppen. Het is geen eenvoudige weg maar het is een boeiende weg om af te leggen. De kronkels, die moet men erbij nemen. Het belangrijke is de openheid naar de andere toe, naar de boodschap.

Terra Futura

De aanleiding tot dit burgerplatform is de vaststelling dat er in de voorbije jaren al diverse burgerinitiatieven zijn ontstaan die ijveren voor een meer humane benadering van de coronacrisis en van de samenleving, maar dat die meestal los van elkaar actief zijn of op slechts enkele deelaspecten van de samenleving inzoomen.

We geloven dat het daarom belangrijk is uit te zoomen en op zoek te gaan naar de grootste (gezonde) gemene deler. De Verklaring van de Universele Rechten van de Mens (1948) is daarbij de overkoepelende factor die alle mensen en alle groeperingen verbindt. De vrijheid, de verantwoordelijkheid en de zorg die deze vrijheid met zich meebrengt, dienen gehandhaafd en versterkt te worden. Een netwerk waarbij alle mensen zich verenigd, geborgen en gesteund voelen en zo kunnen meewerken aan de toekomstige wereld, is ons inziens de enige manier waarop wij de nationale en mondiale beleidsmakers tot een meer humaan beleid kunnen aanzetten.

Hands for Freedom

Hands For Freedom heeft als belangeloos doel :

  • Het bijstaan en informeren van zowel leden als het grote publiek, op eender welke wijze en via alle mogelijke instrumenten en media kanalen, over alle aangelegenheden die raken aan de rechten en vrijheden van de mens, de vrijheid van ondernemen, de gezondheid, het welzijn, evenals eender welke andere maatschappelijke of economische kwestie met inbegrip van assistentie en informatieverspreiding via acties, beurzen, colloquia en eigen media kanalen.
  • Het organiseren van gerechtelijke procedures voor personen en ondernemingen, al dan niet lid van de vereniging, die menen geschaad te zijn in hun belangen, rechten of vrijheden en het actief optreden door de vereniging ter vrijwaring van haar eigen belangen, met alle middelen als naar recht.
  • Daarnaast kan de vzw alle activiteiten ontplooien die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden of bijdragen tot de verwezenlijking van haar doel.

Jorn Luka

Afgelopen maanden zijn voor mij een roller-coaster geweest. Mijn bedrijven zijn onder me vandaan gerukt en alles wat ik dacht wat waar was over hoe onze wereld in elkaar steekt bleek anders te zijn. Ik ben me gaan verdiepen in onderwerpen die ons als mens allemaal aangaan en ben daar ontzettend veel dingen tegengekomen.

Met dit kanaal wil ik graag bijdragen aan een stukje bewustwording in onze complexe wereld. Dit wil ik doen door positiviteit te brengen, maar ook wel echt op zoek gaan naar de waarheid. Hopelijk geeft het mensen de kracht om zelf na te gaan denken over onze huidige wereld maar ook waar we met zijn allen in de toekomst willen zijn.

Tegenwind - Gezond kritisch

Tegenwind is een platform voor onafhankelijke journalistiek. Ons doel is heel duidelijk:  waarheidsvinding.  We laten stemmen aan het woord die elders gecensureerd worden. We signaleren meningen die in andere media niet aan bod komen. We zijn jouw waakhond en het steentje in de schoen van de elite. We voeren deze opdracht uit volgens de regels van het Vrij Onderzoek. Zonder vooroordelen en zonder een beroep te doen op autoriteit, een dogma of een geloof. Tegenwind verdedigd de persvrijheid,  de vrijheid van meningsuiting en de democratie.

Hilde Quintens

Hilde spreekt over plooien en verplooien, steeds opnieuw, om zich ten volle te kunnen ontplooien. Hilde heeft een hele bagage van opleidingen (zo heb ik haar leren kennen) en ze blijft leren. Haar mooie website vertelt in detail wie ze is, wat haar bezighoudt, hoe ze lichaamstaal en bewustwording combineert.

Stefaan de Wever - Riet Vijverman

Sinds 1982 zijn Stefaan de Wever en Riet Vijverman bezig met het Groene Dag project. Bij de oprichting van Groene Dag in 1982 was het motto : vrede, gezondheid en geluk. De inhoud van Groene Dag is uitgegroeid tot een drievoudige doelstelling: het publiek helpen te eten, natuurlijk te leven en positief te denken. 

Het instrument daarbij is de boodschap van de Natuurlijke Hygiëne.

Groene Dag verdedigt de principes van Natuurlijke Hygiëne en holisme. Theoretische en praktische voedingslessen, vormingsdagen en motivatiemomenten vormen de kern van de werking.